IntroIntro

Cisza przed burzą. Dziennikarze przygotowują się do tygodniowego maratonu pełnego nowości, gorących relacji i testowania nowych wersji systemów operacyjnych. A my, siedząc wygodnie na kanapie, będziemy przyglądać się kolejnej usłudze która nie wchodzi do Polski.
Zapraszam do wydania 27.

Łukasz Pikor

GeneraliPhone & iPad…and oranges

Outro