IntroIntro

Dzisiejsze wydanie ma dużo linków, przez co jest bardzo obszerne. Nie będę więc przedłużał, zapraszam do wydania numer trzydzieści i trzy! 🖖

Łukasz Pikor

General
Mac

iPhone & iPad


Outro